ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎۰.۶۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎۱.۴۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎۱.۱۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎۰.۸۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 اتوماتیک TU5 P به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۰۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)۱,۵۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (‎-۲.۳۲%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس --- ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 (آپشنال) ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۲,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۹۹۵,۰۰۰ (‎۱.۰۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) --- ۲۶۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 (جدید) --- ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید --- ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۱,۷۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Sport) --- ۱,۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

منبع : ایران جیب