ادرس  ساری روبروی بیمارستان بوعلی سینا کوی شهیدضایی پلاک ۶۱  کدپستی    ۴۸۱۴۹۴۴۴۴۱

 

تلفکس مدیرمسئول ۳۳۳۴۴۹۹۴

 

 

 

 

ادرس ایمیل shirzadkebria_hassan@yahoo.com