مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به برخی مخالفت‌ها بابت سدسازی در استان، تصریح کرد: بخشی از دغدغه دوستان منتقد درست است اما هر توسعه‌ای یک سری خسارت دارد که در ارزیابی‌های زیست‌محیطی باید منافع و مزایا را در نظر بگیریم همه تلاش‌های سازمان و سازمان‌های دیگر و حتی سمن‌ها باید این باشد که در مسیر توسعه خسارت‌ها به حداقل برسد هر برنامه‌ای ممکن است به چکش‌کاری نیاز داشته باشد بنابراین باید به دنبال حداکثری کردن منافع باشیم.

یخکشی با اعلام اینکه انتظار این است که توان موجود در استان را صرف حاشیه‌ها نکنیم،افزود:  همین مخالفت‌ها در نهایت جلوی اجرای پروژه‌های مهم ما و توسعه را می‌گیرد همه باید به هم کمک تا توسعه زیرساخت‌های مهار آب‌های سطحی در استان با سرعت بیشتر شکل گیرد.

رد وجود مافیای سدسازی

وی با بیان اینکه در مبنای برخی از اختلاف‌نظرهای کنونی با تعدادی از کنش‌گران محیط زیست هم‌نظر هستیم و در حالت عادی مانند آن‌ها راغب نیستیم سد بسازیم، گفت:  اگر رودخانه‌ها آب داشته باشند و نیاز آبی نداشته باشیم چرا باید سد بسازیم؟ اما مشکل این است که در استان دچار تغییرات اقلیمی شدیم جریان دائمی و پیوسته رودخانه‌های ما کم و جریان سیلابی را داریم.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران تصریح کرد:  در برنامه‌ریزی منابع آب تقاضا را بررسی و اگر به این نتیجه برسیم که به ساخت مخزن نیاز است آن را اجرا می‌کنیم یعنی سد را در جایی که نیاز داریم می‌سازیم.

یخکشی با رد وجود مافیای سدسازی اظهارداشت: وجود مافیای سدسازی را قبول ندارم و قویا رد می‌کنم این اجحاف است که بخشی از تامین‌کنندگان زیرساخت‌های توسعه را مافیا بخوانیم.

تأمین آب آشامیدنی استان با سدها

وی افزود: حدود ۹۰ درصد از آب مصرفی در حال حاضر از آب زیرزمینی تامین می‌شود که چالش‌های متعددی ایجاد می‌کند و با توجه به نیترات بالا هم بر سلامتی جامعه تاثیر منفی می‌گذارد و هم هزینه‌ تهیه آب آشامیدنی را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران با تأکید بر اینکه جایی برای افزایش استفاده از آب زیرزمینی در استان وجود ندارد و باید به سمت استفاده از آب‌های سطحی پیش رفت، تصریح کرد: همه راه‌ها را برای تأمین آب در استان بررسی کردیم و در نهایت بهترین گزینه ممکن برای مازندران ساخت سد برای مهار آب‌های سطحی تشخیص داده شد تصور کنید که اگر یک سال سد شهید رجایی را آبگیری نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ پروژه آبرسانی بابلسر که اخیرا افتتاح شد را چطور می‌شد بدون سد البرز اجرا کرد؟

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری سد گلورد در سال آتی ظرفیت مهار آب‌های سطحی استان به ۱۲ درصد می‌رسد و در صورت تکمیل هراز تا سال ۱۴۰۳ به ۲۶ درصد خواهیم رسید که رشد قابل توجهی برای استان است با این حال هنوز با میانگین بیش از ۴۰ درصدی مهار آب‌های سطحی در کشور فاصله زیادی داریم.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران با تاکید بر اینکه اهمیت بالای سدها در مهار سیلاب و حتی کمک به اکوسیستم را نیز نباید نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: سد شهید رجایی ساری و سد آیت‌الله صالحی مازندرانی نقش بسیار زیادی در مهار سیلاب دارند و از وارد شدن خسارت به اکوسیستم، زیرساخت‌ها، مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی جلوگیری می‌کنند.

یخکشی ادامه داد: سیل‌های منطقه ساری اکنون از زارم‌رود است که آماده ساخت آن هستیم اما برخی حاشیه‌ها پروژه را معطل نگه داشت.