به گزارش انرژی نیوز ، «علیرضا الماسوندی» در نشست مدیران مطالعات پایه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور در خصوص اهمیت آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف آب و نقش دفاتر مطالعات پایه در تصمیمات بخش آب تاکید کرد.
وی در ادامه به ضرورت صحت سنجی و بهره گیری از فناوری‌های نوظهور در مدیریت آب اشاره کرد.
در ادامه جلسه، محورهای موردنظر مورد بحث قرار گرفت و به ضرورت بهره برداری رسمی سامانه تماب و تسریع در تکمیل پروژه‌های آماربرداری سراسری دور سوم و به‌هنگام سازی بیلان منابع آب تاکید شد.
بهره برداری از سامانه جامع تولید و مدیریت اطلاعات و داده‌های پایه (تماب)، تکمیل پروژه‌های آماربرداری سراسری دور سوم و مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب و نیز تکمیل و تجهیز شبکه اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی از محورهای مورد بحث در این نشست بود.
این نشست با حضور مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، معاونان مطالعات پایه و تخصیص حوضه‌های آبریز ۹ گانه و مدیران مطالعات پایه منابع آب شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار شد./ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)