به گزارش آژانس انرژی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات از ساعت  ۱۰ صبح امروز -سه شنبه ۴ آذر ماه- آغاز شد و دقایقی پیش «پدرام پاک آیین» با مجموع ۱۴۱۳ رای معادل ۷۵/۶۴ به عنوان‌نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

این انتخابات که در دور اول به حد نصاب نرسید، به مرحله دوم کشیده شد.

 ۴۷ نفر از ۱۱۶ داوطلب مرحله اول با ثبت انصراف در سامانه جامع رسانه های کشور، به صورت رسمی از ادامه رقابت انصراف داده اند و ۶۹ نامزد در فهرست داوطلبان نمایندگی مدیران مسئول حضور دارند.

در مرحله اول این انتخابات پدرام پاک آئین با ۱۰۳۰ رأی، مهدی رحمانیان با ۳۰۸ رأی و بیژن مقدم با ۲۲۵ بیشترین آرا را کسب کردند.

ساعت ۱۱:

درصد افراد رای دهنده: ۶۱۰ معدل ۱۵/۳۶ درصد

درصد افراد رای نداده: ۳۴۲۳ معادل ۸۴/۶۴ درصد

ساعت ۱۲:

درصد افراد رای دهنده: ۹۵۸ معادل ۲۳/۶۹ درصد

درصد افراد رای نداده: ۳۰۸۶ معادل ۷۶/۳۱ درصد

ساعت ۱۳:

درصد افراد رای دهنده: ۱۲۲۴ معادل ۳۰/۲۷ درصد

درصد افراد رای نداده: ۲۸۲۰ معادل ۶۹/۷۳ درصد

ساعت ۱۴:

درصد افراد رای دهنده: ۱۴۹۴ معادل ۳۶/۹۴ درصد

درصد افراد رای نداده: ۲۵۵۰ معادل ۶۳/۰۶ درصد

ساعت ۱۵:

درصد افراد رای دهنده ۱۷۰۷ معادل ۴۲/۴۱درصد

درصد افراد رای نداده ۲۳۲۹ معادل ۵۷/۵۹ درصد

مطابق تبصره ۴ ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.