به گزارش انرژی نیوز از نکا،  تلاش جهادی خورشیدبانان نیروگاه شهید سلیمی نکا در تعمیرات غیرمترقبه (حادثه تاسیسات و پمپ انتقال آب دریا ) واحد سه بخار انجام شد.

تلاش جهادی خورشیدبانان نیروگاه شهید سلیمی نکا در تعمیرات غیرمترقبه (حادثه شکست پره توربین فشار ضعیف ) واحد یک بخار

♨️ دمای محیط کار : ۵۰ درجه سانتیگراد
💨رطوبت محیط کار : ۹۰ درصد