به گزارش انرژی نیوز از نکا، عبدالرحمن معافی با اعلام اینکه واحد سه بخار نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعميرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق كشور پیوست، اظهارداشت: درپي افزايش نشتی آب بویلر و بوجود آمدن اشکال در پمپ آب دریا با هماهنگی مركز كنترل شبكه برق كشور، واحد سه بخار به منظور بررسی و رفع اشكالات از مدار تولید خارج شد.

سرپرست معاونت تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا تصریح کرد: نظر به نیاز شبکه برق كشور، همکاران فعاليتهاي تعميراتي مورد نياز را به سرعت آغاز كردند كه دركوتاه ترين زمان ممكن، یک عدد لوله در رهیت ۲ تعویض و یک عدد لوله در بخش پنجره ای سقف بویلر ترمیم شد و به صورت همزمان ولو(شیرصنعتی) و وزنه های ولو آب دریا تنظیم، والو ساکشن تعمیر، ۴ عدد از لوله های گاز ورودی به بویلر قبل و بعد فلکسیبل ترمیم و هیترهای شماره ۲ و ۴ نیز نشت یابی شد. در ادامه پمپ آب دریا تعویض شد و اين واحد پس از  ۳۴ ساعت تلاش مداوم و شبانه روزی همكاران به مدار تولید پیوست.

نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت توليد ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور، بیش از ۴ درصد برق كشور را تامین می کند.