به گزارش انرژی نیوز از خوزستان، با حکم محمد صادق خیاطان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، محسن حسین دوست به عنوان عضو کارگروه حلقه های میانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد.

محسن حسین دوست که دانش آموخته ی علوم سیاسی تا سطح دکترا می باشد، اهل خوزستان است و احکام مشاور جوان استاندار و مدیر سازمان جوانان استان خوزستان را در رزومه خود دارد.