به گزارش انرژی نیوز ، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و با هدف کلان افزایش صد درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در صنعت آب و برق و اشتغال مستقیم آن‌ها در سال اول اجرای برنامه، پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، «ستاد راهبری و هماهنگی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین صنعت آب و برق» با مسئولیت وزیر نیرو و همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف یک‌ماه با شرح وظایف و اختیارات تشکیل می‌شود./برق نیوز