به گزارش انرژی نیوز از نکا، حسینعلی تازیکی با اعلام اینکه نیروگاه شهید سلیمی نکا در چهار ماه ابتدای امسال سه میلیارد و هفت میلیون و ۶۹۴ كيلووات ساعت انرژي تولید کرد، اظهارداشت:  نیروگاه شهید سلیمی نکا در تیرماه امسال بیش از یک میلیارد و۱۲۷ ميليون و۲۴۷ هزاركيلووات ساعت انرژي تولید کرد که از اين ميزان توليد بالغ بر یک میلیارد و۷۵ ميليون و۳۹۳ هزاركيلووات ساعت انرژي خالص به شبكه سراسري برق كشور تزريق شد.

مدیرعامل شركت مديريت توليد برق نكا تصریح کرد: در اين چهار ماه بالغ بر ۸۳ درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخار و حدود ۱۷ درصد در واحدهاي بلوك سيكل تركيبي بدست آمد طوري كه درچهار ماه ابتدای امسال حدود ۳۰ درصد انرژي تعهدي سالانه نيروگاه، طبق برنامه محقق شد.

نيروگاه شهيد سليمي نکا با ۴ واحد بخار به ظرفيت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازي به ظرفيت هريك ۱۳۷٫۶ مگاوات و يک واحد بخارسيکلترکيبي با ظرفيت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.