به گزارش انرژی نیوز ، گزارش تازه موسسه تحقیقات آب نیز بیانگر وقوع بارش‌ها برای مناطق واقع در جنوب و جنوب شرق کشور است.

همچنین با توجه‌ به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده به‌صورت پراکنده وقوع بارش‌هایی برای مناطق واقع در شمال، جنوب و جنوب شرق کشور مورد انتظار است.
حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان این هفته بیشینه بارش ۹۶ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲ میلی‌متری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است. این هفته حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۷۲ میلی‌متری بدون متوسط محدوده داشت.
وضعیت بارش در حوضه آبریز مرزی شرق هم بیشینه بارش ۲۸ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲ میلی‌متری را شاهد است. همچنین وضعیت بارش در حوضه آبریز دریای خزر هم بیشینه ۳ میلی‌متری و بدون متوسط محدوده بارش است.
بر این اساس، در هفته جاری حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه بارش یک میلی‌متری بدون متوسط بارش دارد و حوضه آبریز قره قوم نیز هیچ میزان بارشی ندارد.
بنابراین این هفته از مجموعه ۳۰ حوضه آبریز درجه‌ ۲ کشور، ۱۴ حوضه بدون بارش هستند.
حوضه آبریز فلات مرکزی که در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه شاهد بالاترین میزان بارش بود، در هفته منتهی به ۷ مردادماه هم شاهد بیشترین میزان بارش خواهد بود به‌گونه‌ای که بیشینه بارش ۷۹ میلی‌متری و متوسط محدوده ۱ میلی‌متری را تجربه خواهد کرد.
مقام دوم پربارش‌ترین حوضه‌ آبریز اصلی در هفته منتهی به ۷ مردادماه متعلق به حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۷۰ میلی‌متر خواهد بود که ۳ میلی‌متر هم متوسط محدوده خواهد داشت.
پس‌ از آن انتظار می‌رود حوضه آبریز اصلی خلیج‌فارس و دریای عمان هم در هفته منتهی به ۷ مردادماه بیشینه بارش ۶۶ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲ میلی‌متری داشته باشد.
همچنین حوضه آبریز دریای خزر هم در هفته منتهی به ۷ مردادماه بیشینه ۳۱ میلی‌متری و متوسط محدوده ۴ میلی‌متری را به خود می‌بیند.
حوضه دریاچه ارومیه هم که در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه کم‌ترین میزان بارش را داشت، در هفته منتهی به ۷ مردادماه بیشینه ۹ میلی‌متری و متوسط محدوده یک میلی‌متر را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریز قره قوم که در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه بدون بارش بود، در هفته منتهی به ۷ مردادماه ۷ میلی‌متر بیشینه بارش دارد که بدون متوسط محدوده خواهد بود. همچنین از مجموع ۳۰ حوضه آبریز درجه‌ ۲ در ۹ حوضه قطره‌ای باران نخواهند داشت./ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)