به گزارش انرژی نیوز از نکا، سید ابوالقاسم محمدی با اعلام اینکه واحد یک بخار نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعميرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق كشور پیوست، اظهارداشت: درپي افزايش نشتی آب بویلر و با هماهنگی مركز كنترل شبكه برق كشور، واحد یک بخار به منظور بررسی و رفع اشكال از مدار تولید خارج شد.

مدیر امور بهره برداری نيروگاه بخار شهید سلیمی نکا تصریح کرد:  نظر به نیاز شبکه برق كشور، همکاران فعاليتهاي تعميراتي مورد نياز را به سرعت آغاز كردند كه دركوتاه ترين زمان ممكن، ۲ لوله در رهیت دو تعویض و یک لوله در رهیت دو، دو لوله در سقف بویلرو یک لوله در سوپرهیت یک بویلر ترمیم و ۱۱ لوله نیز در مبدل A0 پلاک شد و اين واحد پس از ۴۹ ساعت تلاش جهادی و شبانه روزی همكاران، وارد مدار تولید شد.

نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت توليد ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور، بیش از ۴ درصد برق كشور را تامین می کند.