به گزارش انرژی نیوز ، طبق اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۱۳ به ۱۰۶ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۳۵ به ۳۴۲ شهر افزایش یافت.
بر این اساس در حال حاضر صفر شهر در وضعیت قرمز، صفر شهر در وضعیت نارنجی، ۱۰۶ شهر در وضعیت زرد و ۳۴۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند./ایسنا

۳۴۲ شهر در وضعیت آبی