به گزارش انرژی نیوز از نکا، جمعي از خادمان حرم شهدای گمنام شهرستان نکا بمنظور آشنايي با سيستم ها و فرايند توليد برق از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد کردند.

در اين بازديد به منظور آگاه سازي بازدیدکنندگان با دشواري شرايط توليد برق و ترويج فرهنگ مديريت مصرف، كارشناسان نيروگاه به تشريح پروژه ها و توانمنديهاي كاركنان نيروگاه در زمينه نگهداري و تعميرات و بهره برداري واحدها، پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي، سختی تولید برق و … پرداختند.

در ادامه بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه با استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه عملكرد تجهيزات و سيستم هاي توليد و انتقال برق آشنا شدند.