به گزارش انرژی نیوز از نکا، حسینعلی تازیکی از توليد بيش از ۵۶۳ ميليون و۳۳۷ هزاركيلووات ساعت انرژي در فروردين ماه امسال خبر و اظهارداشت: از اين ميزان توليد بالغ بر ۵۳۹ ميليون و۳۲۹ هزاركيلووات ساعت انرژي خالص به شبكه سراسري برق كشور تزريق شد.

وی تصریح کرد: در اين ماه ۹۱٫۱ درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخار و ۸٫۹ درصد در واحدهاي بلوك سيكل تركيبي بدست آمد طوري كه در فروردين امسال ۵٫۳۵ درصد انرژي تعهدي سالانه نيروگاه، طبق برنامه محقق شد.

سرپرست شركت مديريت توليد برق نكا ادامه داد: تعميرات مياندوره اي واحد يک بخار، اولين تعميرات اساسي واحد بخار بلوک سيکل ترکيبي، پنجمين تعميرات اساسي واحد۴ بخار و نيز تعميرات اساسي واحد يک گازي به منظور ايجاد آمادگي لازم براي فصل تابستان و پيک مصرف برق در حال انجام مي باشد.

نيروگاه شهيد سليمي نکا با ۴ واحد بخار به ظرفيت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازي به ظرفيت هريك ۱۳۷٫۶ مگاوات و يک واحد بخارسيکل ترکيبي با ظرفيت ۱۶۰ مگاوات نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.