به گزارش انرژی نیوز از ساری،سبحان رجب پور  اظهارداشت: در مرحله جدید عملیات حذف رمز کارت هوشمند سوخت بنزین و نفتگاز در دوماهه پایانی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۴۰ عدد رمز گشایی شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : با توجه به حذف رمز موقت و بازگشایی رمز کارت سوخت پس از حمله سایبری آبان ۱۴۰۰ به زیرساخت های کارت هوشمند سوخت کشور ، بازگشایی رمز کارت هوشمند سوخت توسط واحد کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری آغاز و با فعالیت بی وقفه همکاران ذیربط در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۴۰ کارت رمز گشایی شد.