به گزارش انرژی نیوز از نکا، سید ابوالقاسم محمدی با اعلام اینکه واحد دو بخار نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعميرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق كشور پیوست، اظهارداشت: در پی وجود مشکل در پمپ شماره یک آب دریا و محدودیت تولید با هماهنگی مركز كنترل شبكه برق كشور، واحد دو بخار به منظور بررسی و رفع اشكال از مدار تولید خارج گردید.

مدیر امور بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق نکا تصریح کرد: نظر به نیاز شبکه برق كشور، همکاران فعاليتهاي تعميراتي مورد نياز را به سرعت آغاز كردند كه واحد با تلاش شبانه روزي و مداوم همكاران به مدار تولید پیوست.

نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت توليد ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور، سهم بسزايي در تأمين و پايداري شبكه سراسري برق كشور دارد.