به گزارش انرژی نیوز ، گزارش تازه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بیانگر آن است که حوضه آبریز دریای خزر از مجموع ۶ حوضه آبریز اصلی کشور با بیشینه بارش ۳۱ میلی‌متری تا ۲۶ فروردین و ۲۹ میلی‌متری تا دوم اردیبهشت تنها حوضه آبریز با بالاترین میزان بارش است و بقیه حوضه‌های آبریز بارش چندانی را تجربه نخواهند کرد.
بر این اساس، برای هفته جاری که چهار روز از آغاز آن گذشته، وقوع بارش برای مناطق واقع در شمال کشـور به‌خصوص شـمال غرب و برخی از مناطق محدوده رشته‌کوه‌های زاگرس پیش‌بینی ‌شده است. همچنـین بـا توجـه بـه چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته دوم (منتهی به دوم اردیبهشت)، وقوع بارش برای مناطق شمالی کشور تا محدوده رشته‌کوه‌های زاگرس مورد انتظار است.
وضعیت بارش حوضه‌های ۶ گانه آبریز اصلی کشور تا ۲۶ فروردین‌ماه به این‌گونه است که بالاترین میزان بارش با بیشینه ۳۱ میلی‌متری و متوسط ۸ میلی‌متری در حوضه آبریز دریای خزر است. حوضه آبریز فلات مرکزی هم با بیشینه بارش ۲۶ میلی‌متری و متوسط بارش ۲ میلی‌متری مقام دوم در میزان بارش‌ها را دارد.
وضعیت بارشی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا ۲۶ فروردین‌ماه بیشینه ۲۲ میلی‌متری با متوسط بارش ۶ میلی‌متری را تجربه می‌کند. حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۱۸ میلی‌متری و متوسط بارش ۲ میلی‌متری دارد، اما دو حوضه آبریز قره قوم و مرزی شرق در این میان کمترین بارش را تجربه می‌کنند به‌این‌ترتیب که حوضه آبریز قره قوم بیشینه بارش ۲ میلی‌متری و حوضه آبریز مرزی شرق بیشینه یک میلی‌متری را دارند که متوسط بارش نیز نخواهند داشت. حوضه‌های ۳۰ گانه آبریز درجه‌دو کشور هم تحت تاثیر وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز اصلی قرار دارند.
چهار حوضه آبریز هامون، مشکیل- هامون، هیرمند- بندرعباس، سدیج و رودخانه‌های بلوچستان تا ۲۶ فروردین‌ماه هیچ میزان بارشی ندارند. وضعیت بارش حوضه‌های ۶ گانه اصلی آبریز کشور در هفته منتهی به دوم اردیبهشت‌ماه با کاهش بارش همراه خواهد بود. حوضه آبریز دریای خزر در این مدت بیشینه بارش ۲۹ و متوسط بارش ۳ میلی‌متری خواهد داشت. میزان بارش پیش‌بینی‌شده برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به دوم اردیبهشت بیشینه ۲۶ میلی‌متری و متوسط محدوده ۳ میلی‌متر خواهد بود. حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی نیز در همین مدت بیشینه ۱۵ میلی‌متری و متوسط بارش یک میلی‌متری را تجربه می‌کند.
نکته قابل‌توجه در وضعیت بارش دو حوضه آبریز اصلی قره قوم و مرزی شرق این است که باوجود کم‌بارشی آن‌ها در هفته منتهی به ۲۶ فروردین اما در هفته منتهی به دوم اردیبهشت‌ماه از وضع بهتر بارش برخوردار می‌شوند.
بیشینه بارش پیش‌بینی‌شده برای حوضه آبریز قره قوم ۱۲ میلی‌متر با متوسط بارش ۲ میلی‌متر است و این وضعیت در حوضه آبریز مرزی شرق بیشینه ۴ میلی‌متری  را خواهد داشت.
حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هم که در هفته منتهی به ۲۶ فروردین بارش بهتری دارد، در هفته منتهی به دوم اردیبهشت با کاهش بارش همراه خواهد بود به‌طوری‌که بیشینه بارش پیش‌بینی‌شده برای این حوضه آبریز ۱۱ میلی‌متر و متوسط یک میلی‌متر است.
وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز درجه‌دو کشور در هفته منتهی به دوم اردیبهشت‌ماه بهتر خواهد بود و تنها یک حوضه حله رود و رودخانه‌های کوچک هیچ میزان بارشی را دریافت نخواهند کرد./پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)