به گزارش حمیدرضا بازاری، با دیدن فیلم عاشق پیشه، ساخته داوود موثقی ، بیننده علاقمند به سینما به روشنی متوجه بیماری و نارسایی نظام نمایش و بی عدالتی و نابرابری در آن میگردد. این فیلم بی تکلف و بی ادعا باپرداختی روان وروایتی نافذ و حساب شده و فیلمنامه یی منسجم و دقیق و جذاب ، واقعا بیننده اش را نود دقیقه روی صندلی سینما سحر میکند ! حال باید انیشید که چه شده است که فیلمی با چنین مولفه هایی ؟! آنطور که شایسته اش است از گیشه جواب مناسبی
نگیرد !!!
شاید جرات و جسارت فیلمسازش در استفاده ازبازیگران نه چندان نام آشنا و رو آوردن اش به بازیگران تاتر باشد ! یا حواشی مربوط به یکی از بازیگران !
به زعم راقم این سطور ابزار های استفاده شده که همانا بازیگران و عوامل کادر سازنده فیلم هستند ربطی به تفکرات و هدف سازنده اش ندارند پس باید دلیل این معظل را جای دیگری جستجو کرد !

مداقه و بحث بر روی نارسایی سیستم نمایش ، در حوصله این نوشتار نمیگنجد ولی هر بیننده دلسوز سینما با دیدن این فیلم افسوس میخورد که چرا چنین فیلم با ارزشی آنطور که شایسته اش است به جای چند بار دیده شدن ، دیده نشود…