به گزارش انرژی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مستند به‌دست آمده از واحدهای نیروگاهی کشور، در روزهای اخیر با توجه به برودت هوا و افزایش چشمگیر مصرف گاز خانگی، سهم گاز طبیعی تحویلی به واحدهای نیروگاهی کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۵۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
‌این در حالی‌ است که نیاز اسمی واحدهای نیروگاهی کشور در شرایطی عادی ۲۰۵ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود و با اقدامات فنی انجام شده نظیر‌ تعدیل روشنایی معابر، مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز و سایر فعالیت‌ها این نیاز به ۱۹۹ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز رسیده است.
به عبارت دیگر در روزهای اخیر تنها ۲۵ درصد از نیاز گاز طبیعی واحدهای نیروگاهی به آن‌ها تحویل شده است، در حالی که میزان مصرف گاز طبیعی در خانه‌ها به منظور گرمایش به ۶۹۲ میلیون متر مکعب رسیده است.
بر اساس این اطلاعات، در حال حاضر ۷۰ درصد از ذخایر گازوئیل نیروگاه‌های کشور خالی شده است و تنها ۳۰ درصد از این مخازن قابلیت استفاده در نیروگاه‌های کشور را دارا است.
بر این اساس روند تامین سوخت مایع نیز در روزهای پایانی دی‌ماه و ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده و از ۳۹ میلیون متر مکعب به ۲۴ میلیون متر مکعب رسیده است.