به گزارش انرژی نیوز ، در این حکم انتصاب، تدوین نقشه راه مدیریت حوضه آبریز، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت زنجیره آب، تهیه و تدوین آب قابل برنامه‌ریزی در چارچوپ نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های تعادل بخشی منابع و مصارف، توسعه منابع آب، تامین مالی و بودجه، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها، اعمال مدیریت تقاضا و مصرف آب، انجام امور محوله از شورای عالی آب و نظارت بر اجرای مصوبات آن شورا مورد تاکید قرار گرفته است.
در این حکم همچنین انجام امور مربوط به کمیسیون/شورای حوضه آبریز، نظارت بر تامین نیاز زیست محیطی تالاب‌های واقع در حوضه‌های آبریز و نیاز زیست محیطی رودخانه‌ها، برنامه بهره‌برداری، توجه به برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌های ذی‌نفع، تهیه اطلس و بانک اطلاعات منابع آب، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت خشکسالی و سیلاب مورد اشاره قرار گرفته است.
شایان ذکر است، ارسلان هاشمی پیش از این معاونت مهندسی و تامین منابع مالی درحوضه آبریز رودخانه زهره – جراحی و حوضه‌های جنوبی شرکت مدیریت منابع آب ایران را عهده‌دار بود./پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)