به گزارش انرژی نیوز ، “مصطفي رجبي مشهدي” با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو در اين مصوبه به دنبال درآمدزايي نيست، تصريح كرد: بیش از ۷۵ درصد از مشتركان برق كه خوشبختانه به درستي و به صورت صحيح از برق استفاده مي‌كنند، مشمول افزايش  تعرفه نمي‌شوند و تغييري را در نحوه محاسبه قبوض برق خود شاهد نخواهند بود.
رجبي مشهدي افزود: علاوه بر اين در اين آيين‌نامه مشوق‌هايي براي مشتركان خانگي در نظر گرفته است به طوري كه اگر مشتركي در ماه‌هاي گرم مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش دهد و مصرف برق آن كمتر از الگو باشد متناسب با كاهش مصرف مشمول دريافت پاداش خواهد بود. علاوه بر آن تعرفه مشتركاني كه مصرف آنها كمتر از ۵۰ درصد الگوي منطقه محل زندگی بوده و تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي باشند رايگان محاسبه خواهد شد.
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: الگوي مصرف مشتركان در مناطق مختلف هيچ تغييري نكرده است و هم اكنون الگوي مصرف براي مشتركان ۲۰۰ كيلووات ساعت در ماه است.
رجبي مشهدي همچنين درباره حمايت از مشتركان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز گفت: برق مصرفي اين گروه از مشتركان در صورت رعايت سقف ۵۰ درصدي، رايگان محاسبه خواهد شد.
وي با بيان اين كه كشور به لحاظ جغرافيايي و شرايط جوي و دماي هوا به ۵ منطقه جغرافيايي تقسيم شده است،  ادامه داد: اين دسته بندي و الگوهاي پيشين تعيين شده به هيچ عنوان تغيير نكرده است و حتي سقف بهره‌مندي از پاداش‌ها و مشوق‌ها نيز تسهيل شده و در مناطق عادي الگوي كم مصرفي، از ۸۰ كيلووات ساعت ماهانه كه در گذشته وجود داشت، به ۱۰۰ كيلووات ساعت در ماه‌هاي غير گرم و به ۱۵۰ كيلووات ساعت در ماه‌هاي گرم افزايش يافته است.
رجبي مشهدي با اشاره به اين كه الگوي مصرف در مناطق گرمسير ۱ كه شامل نوار جنوبي كشور است، در ماه‌هاي گرم ۳ هزار كيلووات ساعت در ماه بود كه بدون تغيير مانده است، خاطرنشان كرد: بيش از ۸۰ درصد از مشتركان خانگي در مناطق عادي قرار دارند.
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران و سخنگوي صنعت برق با اشاره به اين كه در اين طرح برق مصرفي مشتركان تا سطح الگو با نرخ يارانه‌اي محاسبه مي‌شود، تاكيد كرد: در قالب اين مصوبه، مشتركان پرمصرف نيز همچنان از يارانه بهره‌مند مي‌شوند، اما هرچه مصرف آنها افزايش يابد، ميزان بهره منديشان از برق يارانه اي كمتر مي‌شود.
رجبي مشهدي همچنين درباره تكليف قانوني صنعت برق براي نصب كنتورهاي هوشمند نيز گفت: اين كنتورها با اولويت مشتركان پرمصرف و واحدهاي مسكوني كه از كنتورهاي اشتراكي استفاده مي‌كنند، در حال نصب است كه بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته تعداد كنتورهاي هوشمند نصب شده تا تابستان سال آينده به ۵ ميليون دستگاه خواهد رسيد.
وي امكان پايش، گزارش گيري لحظه‌اي ميزان و رفتار مصرفي مشتركان و امكان برنامه ريزي مصرف توسط مشترك را از مزاياي اين نوع كنتورها برشمرد و با اشاره به اين كه اجراي مصوبه مربوط به آيين نامه نحوه محاسبه برق مصرفي مشتركان از ابتداي بهمن ماه در كشور كليد خواهد خورد، خاطرنشان كرد: برق مصرفي دي ماه مشتركان، مشمول اين مصوبه نخواهد بود.
رجبي مشهدي با درخواست از مشتركان براي توجه و دقت در ميزان برق مصرفي خود، يادآور شد: مشتركان مي‌توانند از طريق نرم افزار موبايلي “برق من” نسبت به دريافت قبض الكترونيكي برق خود اقدام و از اين طريق ميزان مصرف خود را با ساير همسايگان و همشهريان خود مقايسه كنند.
وي همچنين درخصوص سهم برق خانگي از مجموع برق مصرفی كشور گفت: در حال حاضر اين بخش ۳۵ درصد از مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده است كه انتظار داريم با اجراي اين مصوبه، آگاه سازي مشتركان از ميزان مصارف برق و تلاش مشتركان پرمصرف براي اصلاح ميزان مصرف خود، سهم بخش خانگي كاهش يابد./ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)