به گزارش انرژی نیوز ، “ابوالفضل روحانی”، با اشاره به اینکه در آبان ماه ۱۴۰۰ تولید ناخالص نیروگاه به بیش از ۳۳۴ هزارمگاوات ساعت رسیده است، گفت: از این میزان انرژی تولید بیش از ۳۲۷ هزارمگاوات ساعت به صورت خالص در اختیار شبکه سراسری قرار گرفته است.
وی با اشاره به رشد ۲۶ درصدی تولید خالص این نیروگاه در آبان سال جاری، گفت: از این میزان تولید حدود ۲۴۰ هزارمگاوات ساعت سهم واحد گازی و ۹۱ هزارمگاوات ساعت سهم واحدهای بخار بوده است.
نیروگاه سیکل‌ترکیبی شیروان با سه واحد بخاری هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و شش واحد گازی هر یک با ظرفیت ۱۵۹ مگاوات نقش بسزایی در تأمین برق کشور دارد./ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)