به گزارش انرژی نیوز ، با بینندگان برق نیوز : جمعی از اعضای کمپین حامیان صنعت برق کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به علی اکبر محرابیان (وزیر نیرو) به کارشکنی شرکت‌های پیمانکاری توزیع نیروی برق کشور در ثبت اطلاعات استخدام کارگران شرکتی و حجمی در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتقاد کرده و خواستار پیگیری وضعیت اشتغال آن‌ها شدند.

متن نامه به شرح زیر است:

علی رغم ابلاغ بخشنامه شفاف و صریح ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی، حجمی و… توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور همچنان از ثبت اطلاعات کارکنان خود خودداری می‌کنند.

به نظر می‌رسد شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور تا حدی از آزادی عمل و خودمختاری برخوردار هستند که خود را تافته جدا بافته از جامعه، قانون و نهاد‌های خدمتگزار می‌دانند و در راستای حفظ انحصار در تصاحب پست‌های مهم و کلیدی شرکت‌های توزیع نیروی برق، حاضر به پذیرش حق مسلم تبدیل وضعیت نیروی‌های شرکتی و حجمی خود نبوده و نیستند.

آری دغدغه مدیران (و صد البته پیمانکاران متصل به مدیران و منتفع از شرکت‌های توزیع) بار مالی تبدیل وضعیت و هزینه‌های جاری دولت نیست، بلکه ترس و نگرانی اصلی آنان ورود نیرو‌های تحصیل کرده، آگاه، میدان دیده، صاحب تجربه و متعهد به بدنه شرکت‌های توزیع است، که در صورت تبدیل وضعیت و برقراری عدالت سازمانی، عرصه‌های فراغ و خوان گسترده مدیریت و… را بر انحصارگرایان صنعت برق بسته و ضمن توسعه همه جانبه صنعت برق و مقابله عملی با فساد، دست مدیران نالایق را از سرنوشت مردم و سازمان‌های خدمتگزار کوتاه خواهند کرد.

بی‌شک کارشکنی مدیران شرکت‌های توزیع نیروی برق در ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی و حجمی، اعلام جنگ آشکار و مقابله عملی با سیاست‌های عدالت خواهانه دولت در رفع تبعیض و برقراری عدالت است و بس.

لازم به ذکر است تا چندی پیش شرکت‌های توزیع نیروی برق از پذیرش تبدیل وضعیت به حق نیرو‌های شرکتی و حجمی ایثارگران نیز خودداری می‌کردند که در نهایت ناچار به تمکین از قانون و عدالت اجتماعی شدند لیکن با مواضع غیر قانونی خود در عدم ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی و حجمی… بار دیگر چهره واقعی خود را در مواجهه با عدالت نشان دادند.