به گزارش انرژی نیوز ، با بینندگان برق نیوز : من نماینده نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور هستم، به رسانه شما اعلام می‌کنیم وزارت نیرو و اردکانیان وزیر قبلی، پس از اعتراضات گسترده نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور و فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ نامه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور را صادر و علیرغم میل باطنی خود، در این نامه به صراحت اعلام کرد: ظرف سه سال از تاریخ نامه، باید کلیه نیروی‌های شرکتی و حجمی تعیین تکلیف گردد.

اما در کمال تأسف و در ادامه پافشاری ایشان مبنی بر تضییع حقوق نیرو‌های شرکتی و حجمی کشور، شرط تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و حجمی را برگزاری آزمون داخلی اعلام و با تغییر چندین باره شرایط آزمون، کار غیرکارشناسی خود را (تبدیل وضعیت تنها نزدیک به ۵۰۰ نفر) را به روز‌های پایانی دولت منتقل کرد و در نهایت با وجود انتقادات بسیار و در شرایط حاد کرونایی کشور، آزمون مذکور با حرف و حدیث بسیاری برگزار گردید.

لیکن پس از ماه‌ها صرف هزینه و وقت بسیار، طی هفته جاری نتایج عجیب و غریب آزمون بصورت محرمانه به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور اعلام گردید که با اعتراضات گسترده کارکنان و حتی مدیران شهرستان‌ها همراه بوده و هست، و علی رغم پیگیری‌های معترضین هیچ مرجعی جهت رسیدگی به شکایات و اعتراضات معرفی نشده و کارنامه همکاران (مصاحبه و نمرات کتبی) در اختیار آنان قرار نگرفته است.