به گزارش انرژی نیوز ، نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور، نتایج آزمون شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور، را پرحرف و حدیث خواندند.

به گفته این نیروها، وزیر وقت، پس از اعتراضات گسترده شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور و فشار افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۹، نامه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور را نوشت.

آن‌ها تاکید دارند که اردکانیان در این نامه به صراحت اعلام کرد: ظرف سه سال از تاریخ نامه، باید کلیه نیروی‌های شرکتی و حجمی تعیین تکلیف شوند.

با این حال به گفته‌ی این نیروها، در کمال تأسف و در ادامه پافشاری وزیر وقت، مبنی بر تضییع حقوق نیرو‌های شرکتی و حجمی کشور، شرط تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و حجمی برگزاری آزمون داخلی اعلام شد، اما «در ادامه با تغییر مکرر شرایط آزمون، برگزاری آن را برای تبدیل وضعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، به روز‌های پایانی دولت منتقل کرد و در نهایت با وجود انتقادات بسیار و در شرایط حاد کرونایی کشور، این آزمون با حرف و حدیث بسیاری برگزار شد.»

به گفته‌ی نیرو‌های شرکتی و حجمی، پس از ماه‌ها صرف هزینه و وقت بسیار، طی هفته جاری نتایج عجیب و غریب آزمون به صورت محرمانه به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور اعلام شد که با اعتراضات گسترده کارکنان و حتی مدیران شهرستان‌ها همراه بوده و هست و علی‌رغم پیگیری‌های معترضان، هیچ مرجعی جهت رسیدگی به شکایات و اعتراضات معرفی نشده و کارنامه همکاران (مصاحبه و نمرات کتبی) در اختیار آنان قرار نگرفته است.

این نیرو‌ها معتقدند: به نظر می‌رسد آزمون نمایشی وزارت نیرو با هنرنمایی برخی مدیران هنوز دست از صنعت برق برنداشته و پیرو همان تفکرات منجر به خاموشی‌های گسترده در کشور، درصدد تشویش اذهان همکاران و ایجاد نارضایتی عمومی در سطح شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور هستند.

منبع : ایلنا