به گزارش انرژی نیوز از چالوس، کیوان فرح زاد از بازديد شبکه فشارمتوسط مسیر کندوان با به کارگیری دستگاه عیب یاب فراصوت خبر و اظهارداشت: با توجه به حساسیت شبکه های بالادستی در منطقه کندوان بخش مرزن آباد، با هدف شناسایی پیش بینانه تجهیزات معیوب در مسیر شبکه های فشار متوسط پایش میدانی با استفاده از دستگاه آلتراسونیک در این محدوده انجام شد.
وی تصریح کرد: استفاده از قابلیت فراصوت، باعث پیشگیری از وقوع عیوب در شبکه با رصد فرکانسی صدای تجهیزات در حال تخریب با استفاده از دستگاه آلتراسونیک می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران ادامه داد: در این عملیات بازدید، بیش از هشتاد نقطه آسیب پذیر شبکه شناسایی و با قید اولویت های فنی در دستورکار تعمیرات اکیپ های اجرایی مرتبط قرار گرفت.

فرح زاد خاطرنشان کرد: با ارزیابی کارآیی این روش و تحقیق میدانی اثر بخشی استفاده از این قابلیت در شناسایی تجهیزات درحال تخریب، قبل از وقوع عیب در شبکه توسط معاونت بهره برداری، خرید دستگاه آلتراسونیک و استفاده از این روش جدید با هدف کاهش خاموشی ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه با تصویب هیات مدیره، در دستورکار شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران قرار دارد.