به گزارش انرژی نیوز از مازندران، در حالی یک سال زراعی را پشت سر گذاشتیم که مشکلات کم بارشی و تنش خشکی برای همه ملموس بود.

باتوجه به ذخیره آبی در سدهای استان از سال گذشته کشاورزان توانستند سال زراعی را پشت سر بگذرانند اما از همین اکنون مشکلان در ارتباط با تنش‌های آبی قوت گرفت.

درحالی وارد روزهای آبتدایی سال زراعی جدید شدیم که شاهد بارندگی در استان هستیم این درحالی است که در سال‌های گذشته از روزهای پایانی تابستان به پیشواز بارندگی‌های پاییزی می‌رفتیم.

در مجموع براساس تحلیل‌ها و گزارش‌ها سال زراعی با کاهش بارندگی بسته شد که کماکان بر مدیریت مصرف و توجه به توصیه‌ها و هشدارها است.

سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران درباره پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: میانگین بارش ۱۲ ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور) ۵۴۳ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که حدود ۶۴۵میلی‌متر بوده حدود ۱۶ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: میانگین دمای هوای ۱۲ ماهه سال زراعی جاری استان مازندران منتهی به مرداد ۱۴۰۰ (براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور) ۱۴.۵ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۳.۲ درجه سلسیوس بوده حدود ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۳.۱ درجه سلسیوس بوده، ۱.۴ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: میانگین بارش فصل تابستان سال ۱۴۰۰ استان مازندران (براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور) حدود ۱۱۷ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۱۲۰ میلی‌متر بوده، حدود ۳ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۰۶میلی‌متر بوده،  حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

این مسؤول در ارتباط به میانگین دمای فصل تابستان ۱۴۰۰ استان مازندران، بیان کرد: میانگین دمای هوا طی این مدت ۲۳.۸ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۲۲.۶ درجه سلسیوس بوده، ۱.۲ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۱.۶ درجه سلسیوس بوده، ۲.۲ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

رضوی اظهار کرد: همچنین میانگین بارش شهریورماه سال ۱۴۰۰ استان مازندران(براساس گزارش ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور) ۳۸ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۵۷ میلی‌متر بوده، ۳۳ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۹ میلی‌متر بوده،  حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: میانگین دمای هوای شهریور ۱۴۰۰ براساس این گزارش، ۲۲.۸ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۲۱.۵ درجه سلسیوس بوده، ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۰.۳ درجه سلسیوس بوده، ۲.۵ درجه سلسیوس افزایش داشته است./فارس