به گزارش انرژی نیوز ، حسن ریاحی نسب گفت: پس از تشکیل کارگروه منابع انسانی برای تطبیق مدرک ۱۵۳ نفر از حائزین شرایط تغیر اشتغال به کار، همکاران به مدیریت توزیع برق شهرستان‌ها جهت تشکیل پرونده و ارزشیابی داوطلبان و بررسی شرایط سوابق جهت احراز شرایط تغییر اشتغال به کار، اعزام شدندکه درنهایت پرونده ۱۴۲ نفر از داوطلبان تایید شد.

وی بابیان اینکه پس از تایید پرونده داوطلبان با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی با تشکیل تیم مصاحبه، وضعیت تحصیلی، ویژگی‌های رفتاری، تخصص ومهارت و ارزیابی روانشناختی دواطلبان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: نتیجه مصاحبه به توانیر ارسال شده و اعلام نتایج جهت تغییر اشتغال به کار ۳۵ نفر از شاغلین در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اواخر آبان ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

ریاحی نسب گفت: با برگزاری این آزمون، تبدیل وضعیت شغلی ۳۵ نفر از کارکنان این شرکت در رده‌های شغلی مهندسی برق، کارشناس در حوزه‌های روابط عمومی، رایانه، امور مالی، امور مشترکین، بازرگانی، انبار و تدارکات، حقوقی، GIS، عمران و نقشه برداری و تکنسین برق میسر شد./برق نیوز