در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:
در اینفوگراف میزان استفاده از انرژی‌های مختلف در سال ۲۰۱۸ و پیش‌بینی آن در سال ۲۰۴۰ مشاهده شده است. اعداد روی نمودار بر اساس معادل میلیون تن نفت گزارش شده‌اند. یعنی به طور مثال ۳۵۰۰ برای گاز طبیعی یعنی میزان گاز طبیعی که معادل ۳۵۰۰ میلیون تن نفت انرژی تولید کند.