به گزارش آژانس انرژی نیوز ، عباس پور در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد: مشکلات در صنعت مرغداری همیشه وجود داشته اما در حال حاضر مرغداران تنش های قبلی خود را فراموش کرده اند و دیگر آن ها را مشکل فرض نمی کنند و درگیر مشکلات جدید شده اند که به شدت درگیر مشکل اولیه تامین نهاده شده اند.

وی افزود: در گذشته در صورت کمبود نهاده دولتی که در اختیار مرغداران قرار می گرفت آن ها ناچار می شدند از بازار آزاد تهیه کنند اما اکنون نمی توانند همان را از بازار آزاد نیز تهیه کنند.

عباس پور با بیان اینکه هم اکنون قیمت نهاده دامی برای مرغدار دیگر مهم نیست، ادامه داد: در واقع آن ها نهاده ای پیدا نمی کنند که به هر قیمتی خریداری کنند و همین امر نیز موجب شده تا تعدادی از آن ها امر جوجه ریزی را انجام ندهند.

وی اظهارکرد: مرغدار همیشه به امید زنده است و امر جوجه ریزی را همیشه به امید بهتر شدن شرایط انجام می دهند اما اکنون کمبود نهاده دامی آن ها را به صورت جدی دچار مشکل کرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: کمبود نهاده دامی سبب شده تا آن ها برای تغذیه جوجه های ریخته شده به سوی سویای انسانی بروند که همین امر نیز پیامدهای بعدی را به دنبال دارد.

وی گفت: در حال حاضر ۱۰۰ واحد مرغداری در این استان وجود دارد که تقریبا تا ۹۰ مورد از آن ها تا پایان سال گذشته فعال بوده اند.