مزایده لوازم و اتصالات لوله کشی؟

کد پارس نماد:۱۴۳۶۹۸۶
استان:اردبیل
شماره آگهی:نوبت دوم
تاریخ شروع :۱۳۹۷/۱۰/۰۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۷/۱۰/۰۴
عنوان آگهی:مزایده لوازم و اتصالات لوله کشی
شرح آگهی:

مزایده لوازم و اتصالات لوله کشی

آگهی مزایده اموال منقول ؟
نوبت دوم
کلاسه ۹۶۰۲۷۸ ج م
لوازم و اتصالات لوله کشی آبیاری صنعتی و کشاورزی  شامل مغزی- زانو- تیرآهنی- تبدیل آهنی- درپوش آهنی- رابط آهنی- سه راهی و غیر به ارزش ۴۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ مزایده ۹۷٫۱۰٫۲۲ روز شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گرمی   – عسگر صدقی
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
آدرس و تلفن :اردبیل, –
منبع آگهی :محلی اردبیل