مهندس الکترونیک خانم
آشنا با مبانی طراحی
۰۹۰۵۲۶۶۴۲۹۰

مهندس برق قدرت
با سابقه مدیریت
در پیمانکاری
ارسال رزومه به واتساپ
۰۹۰۴۵۹۳۳۹۴۷

مهندس برق
مسلط به تجهیزات اتوماسیون صنعتی، اینورتر، PLC و HMI
جهت یک شرکت معتبر فنی و بازرگانی
ارسال رزومه:
shayacontrol@gmail.com
Whats App: ۰۹۱۲۴۷۵۶۵۱۳

مهندس برق
مسلط به طراحی و ضوابط نظام مهندسی
ارسال رزومه واتساپ ۰۹۳۸۵۸۰۱۸۱۱

تعدادی فوق دیپلم و لیسانس برق و
مکانیک خرید قطعات برقی و مکانیکی و صنعتی
Hr@dsc-co.ir

مهندسین دارای پروانه
اشتغال‌به‌کارنظام‌مهندسی‌
در رشته برق و مکانیک عمران و معماری جهت عضویت
۰۹۹۰۱۹۰۴۲۱۶ ـ ۸۸۰۷۳۶۲۰

مهندس برق خانم
جهت شرکت معتبر بازرگانی
با بیمه و مزایا
ارسال رزومه:
shayacontrol@gmail.com
Whats App: ۰۹۱۲۴۷۵۶۵۱۳

شرکت معتبر لوازم خانگی
کارشناس فنی الکترونیک
دارای ۸ سال سابقه کار مرتبط در زمینه تولید لوازم خانگی
آشنایی کامل به روند کنترل کیفی محصول
ارسال رزومه به آدرس ایمیل: h.sobhani@pirad-co.com

مهندسین دارای پروانه
اشتغال‌به‌کارنظام‌مهندسی‌در رشته برق و مکانیک جهت عضویت
۰۹۹۰۱۹۰۴۲۱۶ ـ ۸۸۰۷۳۶۲۰

بازرس‌کنترل‌کیفی مسلط به قطعات الکترونیکی
(حوالی چهاردانگه)
ipco۱۳۹۹@gmail.com

تکنسین برق صنعتی
جهت تعمیر و نگهداری تاسیسات
با ۵ سال سابقه کار نیازمندیم.
۰۹۱۲۲۱۶۷۲۴۷

تکنسین الکترونیک جهت تعمیر و سرویس تجهیزات
آزمایشگاهی، آشنایی کافی به زبان انگلیسی
(متون فنی تخصصی) نیازمندیم.
Parselcv@gmail.com

استخدام تکنسین برق
آشنا به PLC و تعمیر برد
ارسال رزومه به واتساپ: ۰۹۳۵۲۳۲۴۵۳۷
تماس: ۴۴۳۵۸۲۲۵