به گزارش سایت انرژی نیوز ، حسن خیریانپور- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در سفر به شهرستان آمل در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان که باحضور امام جمعه- فرماندار- اعضای این شورا- وسردار ملکی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان در محل سالن فرمانداری برگزار شد شرکت کرد.
وطی سخنانی فرهنگ عمومی را بستر ساز همه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی- اجتماعی و سیاسی- عمرانی و زیربنایی دانست و گفت در شرایط سخت تحریم و کرونا بیش از پیش نیازمند مهیاسازی فرهنگ کار و تلاش و تولید هستیم و این رسالت شورای فرهنگ عمومی میباشد.
حسن خیریانپور تصریح کرد به بیان مقام معظم رهبری کار فرهنگی دو  ویژیگی را مطلبد یکی ظرافت در کار ودوم زمان بر بودن که از ملزومات کارها و فعالیتهای فرهنگی است.
وی با بیان ابعاد متعدد حماسه ششم بهمن آمل وتکریم شهدای عزیز این حماسه ضرورت همکاری شورای شهر و شهرداری آمل با بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس برای ایجاد باغ موزه حماسه ششم بهمن آمل را در این شهر مورد تاکید قرار داد.