رئیس روابط عمومی نیروگاه نکا، ازشکسته شدن رکورد تعمیرات نیروگاهی در روزهای اوج مصرف برق خبر داد و همچنین اعلام نمود : اوایل تیرماه بود که شکسته شدن یکی از پره های واحد چهار بخار نیروگاه نکا موجب از مدار خارج شدن این واحد ۴۴۰مگا واتی شد.
تعمیرات و راه اندازی مجدد این واحدهای بخار معمولا به حدود یک ماه زمان نیاز دارد که با توجه به نیاز مبرم شبکه برق کشور به تولید حداکثری نیروگاه ها در روزهای اوج بار ، تعمیرات عملیاتی این واحد با تلاش کارکنان نیروگاه در دما و رطوبت بالای محیط کار ظرف مدت سه شبانه روز به پایان رسید.
این مستند روایتی از تلاش جهادی کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا برای انجام تعمیرات غیر مترقبه توربین و راه اندازی مجدد واحد ۴ بخار نیروگاه در روزهای اوج مصرف برق کشور است.