به گزارش انرژی نیوز از نکا، محسن نعمتی  از توليد ۷۷۸ ميليون و ۲۴۳ هزارکيلو وات ساعت انرژي در فروردين ماه امسال در نيروگاه شهيدسليمي نکا خبر و اظهارداشت: از اين ميزان توليد ۷۵۶ ميليون و ۲۶۹ هزار کيلووات ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزريق شد.

وي تصریح کرد: در اين ماه ۵۹٫۸ درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخاري و ۴۰٫۲ درصد در بلوک سيکل ترکيبي بدست آمد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا خاطرنشان کرد: در فروردين ماه امسال ۶٫۸ درصد انرژي تعهدي سالانه نيروگاه طبق برنامه محقق شد.