به گزارش سایت انرژی نیوز ،  دیروز جلسه‌ی تودیع یوسفی و معارفه‌ی مصطفی احمدی برای پست مدیریت توزیع برق شهرستان هفتکل، زیر مجموعه توزیع برق خوزستان بود.
مصطفی احمدی نورالدین وند کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک می‌باشد. وی از سال ۹۸ تا ۹۴ رییس اداره برنامه ریزی و مهندسی برق شهرستان مسجدسلیمان، از سال ۹۴ تا ۹۶ رییس اداره تعمیرات برق شهرستان هفتکل، از سال ۹۶ تا ۹۸ رییس اداره تعمیرات برق شهرستان آبادان و تا سال ۱۴۰۰ کارشناس دفترفنی توزیع برق استان خوزستان بوده است.
انتصاب مدیریت توزیع برق هفتگل