به گزارش سایت انرژی نیوز ، در حکمی از سوی عبدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، مصطفی طبیبی به عنوان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ معرفی شد.

در جلسه معارفه معاون بهره برداری، از خدمات ساعدپناه معاون سابق نیز قدردانی شد. طبیبی پیش از این معاون برنامه ریزی بود. ساعادپناه نیز در سمت جدید به عنوان قائم مقام مدیرعامل منصوب شد.

منبع خبر : برق نیوز