کیوان فرح زاد با اعلام این مطلب اظهارداشت: تمامی مشترکین دیماندی فعال ( تعداد ۴۴۵۲ مشترک) دارای کنتور هوشمند با قابلیت قرائت از راه دور بوده و برای ۲۴۲۴ مشترک سه فاز مکانیکی پرمصرف، کنتور هوشمند نصب شده است.

وی افزود: در مناطق آلوده به انشعابات غیر مجاز برای ۱۹۵۲ مشترک تکفاز، کنتور هوشمند در خارج از دسترس مشترک نصب شده وتمامی کنتورهای فوق در تعرفه های مختلف از طریق مرکز پایش مورد رصد قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندراندر تکمیل صحبت های خود گفت:در ایام پیک در فصل گرما و همچنین در ایام بحرانی صنعت برق، به منظور تامین برق پایدار تمامی مشترکین ضمن هماهنگی با مشترکین دیماندی و با توجه به هوشمند بودن کنتور این مشترکین، بار مصرفی آنها به همراه تغییرات بار شبکه در مرکز پایش به صورت ساعت به ساعت مورد پایش قرارگرفته و از ظرفیت موجود صنایع، چاه های کشاورزی، ادارات و مجتمع های تجاری در راستای مدیریت در مصرف برق و جلوگیری از بروز خاموشی ناشی از افزایش مصرف مشترکین استفاده می شود. شایان ذکر است این شرکت در سال گذشته با ۲۴۲۹ مشترک (شامل ۵۸۹ مشترک صنعتی، ۹۲۱ مشترک کشاورزی، ۴۲۵ مشترک اداری، ۴۵۴ مجتمع تجاری و ۴۰ مرکز CNG) تفاهم نامه همکاری امضا کرده که منجر به کاهش بار بیش از ۴۰ مگاواتی در طرح های مختلف شده است.