به گزارش سایت انرژی نیوز از روابط عمومی بهزیستی مازندران، فرزاد گوهردهی اظهار کرد: روز گذشته اولین روز واکسیناسیون سالمندان مقیم مراکز اقامتی و حمایتی بهزیستی در مازندران آغاز شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم در روزهای آینده همه مراکز اقامتی در سطح استان که سالمندان را تحت پوشش دارند به صورت فراگیر همه تحت واکسیناسیون قرار گیرند.

مدیرکل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: در فاز نخست، بالغ بر ۳۱۰ سالمند مقیم این مراکز را تحت پوشش این واکسیناسیون قرار خواهیم داد و امیدواریم در فازهای بعدی بقیه عزیزانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند هم تحت واکسیناسیون قرار بگیرند.

گوهردهی تصریح کرد: با اختصاص سهمیه های که به استان صورت می گیرد امیدواریم این گام بزرگ در سطح کشور و در استان مازندران و در دانشگاه های علوم پزشکی استان منجر به این شود تا همه عزیزان مقیم مراکز بهزیستی تحت واکسیناسیون قرار بگیرند.