به گزارش انرژی نیوز از نکا، عبدالرضا محمودی رستمی با اعلام اینکه واحد ۲ گازی نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفيت ۱۳۷٫۶ مگاوات پس از انجام بازدید ۴ هزار ساعت کارکرد مجدداً وارد مدار تولید شد، اظهارداشت:  طبق برنامه زمانبندی و به منظورآمادگي حداکثری برای تولید به مدت ۹ روز انجام شد، علاوه بر انجام فعاليت هاي معمول در بازديدهای ۴ هزار ساعته، اقداماتي در بخش هاي مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق واحد صورت پذیرفت.

مدیر امور تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا مهمترین فعاليت های انجام شده در جریان این بازدید را فعاليت هاي معمول بازديد در بخش هاي مكانيك، الكتريك و ابزاردقيق، تعويض ۷ هلدر معيوب رديفA   ، تعويض ۱۶ سراميك اتاق احتراق، ترميم ترك غير نرمال در ميكسينگ چمبر اتاق احتراق، رفع اشكال از استارت مكرر پمپ هيدروليك دايورتر با تعويض بلدر آكومولاتور و تنظيم مجدد فشار با گاز ازت، رفع اشكال و سرويس سولونوئيد بلوآف، رفع عيب و سرويس رله امپدانس ژنراتور، رفع نشتي بوشينگ ولتاژ بالا ترانس اصلي، رفع گرفتگي خطوط گاز پايلوت برنركمكي بويلر و برطرف نمودن اشکال برنر ۱ بويلر بازياب عنوان کرد.

وی ادامه داد:  این واحد ۳۲۰۰۰ ساعت كاركرد معادل دارد و اين آخرين بازديد تا قبل از انجام تعميرات اساسي ۳۳۰۰۰ ساعته است.

نيروگاه شهيد سليمي نکا با ۴ واحد بخار به ظرفيت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازي به ظرفيت هريك ۱۳۷٫۶ مگاوات و يک واحد بخارسيکل ترکيبي با ظرفيت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.