به گزارش آژانس انرژی نیوز ، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای تسهیل فعالیتهای خبری اصحاب رسانه، فهرست خبرنگاران و اصحاب رسانه متقاضیِ دریافت اینترنت ویژه خبرنگاری (APN (که توسط مدیران مسئول رسانه های مشمول اعلام شده است را برای طی مراحل قانونی و تخصیص اینترنت، به مبادی ذیربط ارسال می کند. فعالان رسانه ای شاغل در روزنامه های دارای نظم در انتشار، خبرگزاریها و پایگاههای خبری دارای رتبه بندی، مشمول دریافت اینترنت ویژه خبرنگاری خواهند بود. بر این اساس،مدیران مسئول رسانه های مشمول در مرحله نخست، از ساعت ۸ صبح جمعه، ۵ دیماه تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۸ دیماه می توانند با ورود به سامانه جامع رسانه ها به نشانی ir.rasaneh-e و تایید مفاد توافقنامه مندرج در حساب کاربریشان، نسبت به معرفی همکاران رسانه ای خود شامل مدیران مسئول، سردبیران، دبیران و خبرنگاران اقدام کنند. مطابق توافقنامه موضوع اعطای این تسهیلات،مدیران مسئول رسانه ها، درخصوص نحوه بهره مندی افراد معرفی شده از اینترنت اعطایی، مسئولیت خواهند داشت. لازم به ذکراست، افراد معرفی شده می بایست پیشتر، مشخصات خود را در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت کرده باشند.