به گزارش انرژی نیوز از چالوس ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت : پس از گذشت بیش از دو سال از تشکیل کارگاه تعمیرات تجهیزات برقی در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران دستاوردهای قابل توجهی در حوزه بازیابی و تعمیرات تجهیزات کلیدی شبکه های توزیع برق در این شرکت حاصل شد.

مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعلام این مطلب گفت: با اعمال رویکردهای اساسی هدف گذاری شده مانند به کارگیری از دانش و تخصص مهندسین جوان و با انگیزه بومی سازی خدمات محدود شده ناشی از تحریم ها و تجهیزات فرسوده با صرفه و صلاح فنی و اقتصادی مناسب با رعایت الزامات و ضوابط مدیریت دارایی های فیزیکی شاهد ثبت اقدامات ارزنده ای در این مقوله هستیم.

وی افزود: تلاش و کوشش در زمینه تبدیل این مجموعه کارگاهی به قطب تغمیرات منطقه و ایجاد زمینه گسترش همکاری های موثر با سایر شرکت های توزیع در دستور کار آتی قرار دارد. از دستاوردهای اساسی در این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

️احیای ریکلوزر وستینگهاوس با طراحی و ساخت تابلوی فرمان با قابلیت اتوماسیون با هزینه ۴۰۰ میلیون ریال(هزینه خرید تجهیز جدید جهت جایگزینی ۳٫۵ میلیارد ریال، احیا ریکلوزر شین سانگ و اصلاح برد آسیب دیده با هزینه ۱۵۰ میلیون ریال که هزینه خرید تجهیز جدید جهت جایگزینی ۳٫۵ میلیارد ریال، بومی سازی چنج اور مجتمع سلمان امور عباس آباد با هزینه ۱۰۰ میلیون ریال که در صورت عدم اجرای این فعالیت هزینه تامین و جایگزینی چنج اور اتومات به مبلغ ۴ میلیارد ریال است.
️وی افزود: اورهال اساسی ۵۰ ایستگاه زمینی شامل ۱۳۴ سلول فشار متوسط و بازسازی ساختمان های مربوطه با هزینه ای بالغ بر ۲۱ میلیارد که در صورت عدم تحقق این مهم جهت جایگزینی این پست ها هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در برداشته است. از نقاط قابل توجه در این بخش احیای عایقی ۲۰ کیلوولت کلیه تجهیزات رزینی شامل مقره های تابلویی، مقره های سکسیونرها و بریکرها است.

️اورهال اساسی و اصلاح سکسیونرهای گازی هوایی آسیب دیده به تعداد ۵۳ دستگاه با حجم ریالی ۹٫۵ میلیارد ریال که در صورت عدم اجرای این فعالیت جهت جایگزینی سکسیونرهای هوایی به طور میانگین هزینه ای بالغ بر ۲۵٫۶ میلیارد بوده و صرفه اقتصادی این فعالیت ۱۶٫۱ میلیارد ریال است.

️فرح زاد ادامه داد: بازدید پیشگیرانه سکسیونرهای هوایی به تعداد ۲۶۵ دستگاه با هزینه ۲ میلیارد ریال که در قالب فعالیت های pm محور صورت گرفته جهت جلوگیری از آسیب دیدگی سکسیونرها، بازدید، تنظیم و سرویس دوره ای ریکلوزرهای موجود در شبکه جهت بالا بردن ضریب پایداری شبکه، ساخت بای پس دیماندی جهت شفاف سازی میزان مصرف مشترکین ولتاژ اولیه جهت انجام انجام فغالیت های ساختمانی و الکتریکی پست، اصلاح عایقی ترانس های جریان و ولتاژ اولیه با مواد سلیکونی از دیگر فعالیت های انجام شده است.