به گزارش سایت انرژی نیوز از چالوس،  کیوان فرح زاد از جایگزینی بيش از ۱۲۹ کیلومتر كابل خودنگهدار به جای سیم فشار ضعیف هوایی بدون عایق با اعتباري بالغ بر ۲۳۰ ميليارد ريال خبر داد و اظهارداشت: در راستای ارتقاء سطح خدمت رساني و افزايش پايداري شبكه هاي توزيع برق به ويژه در بحران هاي احتمالي، تبديل شبكه هاي فرسوده به كابل خودنگهدار با سرعت و جديت در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تصریح کرد: در سال گذشته در حدود ۲۵۹ كيلومتر كابل خودنگهدار در مناطق شهري و روستايي غرب مازندران با اعتباري بالغ بر ۳۱۰ ميليارد ريال جایگزین سیم هوایی شد و از ابتداي سال ۱۴۰۰ نيز تاكنون حدود ۱۲۹ كيلومتر ديگر شبكه فرسوده با كابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال جايگزين شده است.